Slide Item 1
Slide Item 3
Slide Item 2
Slide Item 4

  ស្តាប់ធម្មទេសនា

  បុណ្យកាន់បិណ្ឌ វត្តត្នោត សម្ដែងដោយ ព្រះវិជ្ជាកោវិទ សាន ភារ៉េត ភាគ២
  បុណ្យកាន់បិណ្ឌ ទូរទស្សន៏ cnc សម្ដែងដោយ ព្រះវិជ្ជាកោវិទ សាន ភារ៉េត ភាគ២
  បុណ្យកាន់បិណ្ឌ ទូរទស្សន៏ cnc សម្ដែងដោយ ព្រះវិជ្ជាកោវិទ សាន ភារ៉េត ភាគ១
  បុណ្យកាន់បិណ្ឌវត្តសារាវ័នតេជោ សម្ដែងដោយ ព្រះវិជ្ជាកោវិទ សាន ភារ៉េត
  ទីពឹង៣យ៉ាងរបស់មនុស្ស
  បុណ្យពុទ្ធាភិសេក ពិស្ដារ បញ្ចុះអដ្ឋិធាតុ និង ឆ្លងចេតិយ សម្ដែងដោយ ព្រះវិជ្ជាកោវិទ សាន ភារ៉េត និង លោកគ្រូ វត្តតាមឹម ភាគ១
  បុណ្យពុទ្ធាភិសេក ពិស្ដារ បញ្ចុះអដ្ឋិធាតុ និង ឆ្លងប្រាង្គ សម្ដែងដោយ​ ព្រះវិជ្ជាកោវិទ សាន ភារ៉េត និង លោកគ្រូ វត្តតាមឹមគ្រហឹមដូចតោ ភាគ២

  វីដេអូរ

  ព្រះធម៌ជាទីពឹងរបស់មនុស្ស

  ផ្សាយ : 16 មេសា 2020
  (អាន : 35 ដង)

  ដំណឹងផ្សេងៗ

  បុណ្យបង្សុកូលប្រគេន

  បុណ្យបង្សុកូលប្រគេន...

  សេចក្តីជូនដំណឹង

  សេចក្តីជូនដំណឹង...

  នាទីព្រះពុទ្ធសាសនាផ្សារភ្ជាប់នឹងសង្គម

  នាទីព្រះពុទ្ធសាសនាផ្សារភ្ជាប់នឹងសង្គម ...

  បុណ្យដង្ហែគម្ពីរកម្ពុជសុរិយា

  បុណ្យដង្ហែគម្ពីរកម្ពុជសុរិយា...

  បុណ្យបញ្ចុះបឋមសិលា វត្តត្នោត

  បុណ្យបញ្ចុះបឋមសិលា វត្តត្នោត...

  បុណ្យដង្ហែគម្ពីរកម្ពុជសូរិយា

  បុណ្យដង្ហែគម្ពីរកម្ពុជសូរិយា ...

  បុណ្យកឋិនវត្តអង្គពោធិញ្ញាណ

  បុណ្យកឋិនវត្តអង្គពោធិញ្ញាណ...

  បុណ្យកឋិនទានដង្ហែទៅកាន់វត្តរតនទីបារាមកោះកែវអូរមិច

  បុណ្យកឋិនទានដង្ហែទៅកាន់វត្តរតនទីបារាមកោះកែវអូរមិច...